Podest stalowy na wysokości 22m

Opis projektu

Projekt budowy stalowego podestu roboczego, do obsługi i konserwacji pieca wapiennego. Obciążenie technologiczne podestu – 1,0t/m2, wysokość zamocowania podestu – 22m ponad poziomem terenu. Zakres: projekt warsztatowy (wykonawczy) oraz montażowy, wraz z nadzorem autorskim.