Konstrukcja pod urządzenia odpylające

Opis projektu

Projekt przebudowy i adaptacji istniejącej konstrukcji stalowej przy kotłach WR25, pod urządzenia odpylające, wraz z podestami obsługowymi. Zakres: projekt budowlany dla konstrukcji i inwestycji odpylania spalin, warsztatowy (wykonawczy) oraz montażowy.

Informacje

Klient

All Stars Architecs

Zakres usług

Projekt budowlany dla konstrukcji i inwestycji odpylania spalin, Projekt warsztatowy, Projekt montażowy