Wiata załadunku autocystern

Opis projektu

Projekt budowy budynku, w konstrukcji stalowej, przeznaczonego do załadunku autocystern. Trudnością była lokalizacja budynku – pod istniejącym łącznikiem pomiędzy budynkami produkcyjnymi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie podpory przenośnika taśmowego. Budynek swym kształtem i wymiarami musiał odpowiadać założeniom i wymaganiom specyficznej produkcji na Zakładzie Inwestora. Pow. ok. 300 m2.

Informacje

Zakres usług

Projekt budowlany, Projekt warsztatowy (wykonawczy), Projekt montażowy, Nadzór wykonawczy