Wiata odpraw samochodów – przejście graniczne Korczowa

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji był projekt budowlany i wykonawczy wiaty zlokalizowanej przy projektowanym placu odpraw Tax free na przejściu granicznym w Korczowej.
Projektowana wiata oparta na ośmiu słupach HEA180, przekryta dachem płaskim o całkowitym wymiarze zewnętrznym 5,00×20,00m ze spadkiem w kierunku placu.
Konstrukcja opierać się będzie na konstrukcji stalowej (słupy i belki). Dach płaski z pokryciem z blachy trapezowej. Dodatkowo wokół dachu projektuje się blendę również z blachy trapezowej. Pod wiatą przewidziano sześć stanowisk odpraw dla samochodów osobowych

Informacje

Zakres usług

Projekt budowlany, Projekt wykonawczy